Qiymətlər 07/01/2019 tarixindən 12/25/2019-dək etibarlıdır

Qiymətlər aşağıdakı tairxlər üçün etibarlı deyil:

16.03.2019 - 26.03.2019
24.04.2019 - 30.04.2019
26.05.2019 - 30.05.2019