Qiymətlər 07/01/2019 tarixindən 12/25/2019-dək etibarlıdır

Qiymətlər aşağıdakı tairxlər üçün etibarlı deyil:
03.16.19-26.03.19;
04.24.19-30.04.19;
05.26.19-30.05.19.